Wednesday, April 17, 2024
Home Chuyên MụcVườn Thơ Thơ: Minh bạch – II

Thơ: Minh bạch – II

Đăng bởi admin
0 bình luận

“Người tốt thường nói thẳng
Không thuận chiều thế gian
Kẻ xấu nhiều siểm nịnh
Phi nghĩa vẫn cầm mang”

Thế sự vốn đa đoan
Danh-lợi-tình thay đổi
Đường đời muôn vạn lối
Vô minh khó quay về

Đường đời muôn vạn lối; Vô minh khó quay về. (Ảnh: Đông Tuyền Blog)

Sinh mệnh có nguyện thề
Tháng năm dài quên mất
Dù mưu sinh tất bật
Trăm năm vẫn vô thường

Muốn quy hồi Cố hương
Tìm về Chân-Thiện-Nhẫn
Kìa “Phật ân hạo đãng” (*)
Từ bi độ thế nhân

Đứng trước cảnh trầm luân
Cần tường minh chân tướng (**)

FB. Vô danh cư sỹ

(*) “Phật ân hạo đãng”: câu này nguyên được giảng trong Phật Pháp.
(**) Chân tướng: ‘sự thật’, ‘lẽ phải’ [diễn giải theo câu chữ bề mặt]. Ví như nhân sinh tại thế cần phân biệt được rõ ràng đâu là thật-giả, đúng-sai, thiện-ác… từ đó mà thuận theo Thiên ý, duy hộ chính nghĩa vậy.

Có thể bạn sẽ thích các bài viết

Có thể bạn sẽ thích các bài viết

Thằng Mõ là tập tuần san độc lập phát hành hàng tuần vào ngày Thứ Bảy. Những quan diểm và ý kiến đăng trên tuần san này không nhất thiết là quan diểm và ý kiến của nhà báo và/hoặc là người bảo trợ.

Bài đọc nhiều

Bài Mới

©2022 Mỏ Nam Cali. All Right Reserved.