Sunday, April 21, 2024
Home Chuyên MụcThơ Trào Phúng Diêm vương lệnh

Diêm vương lệnh

Đăng bởi Huy Nguyen
0 bình luận
Theo lệnh của Diêm vương vừa hạ
Mở ngục tha tất cả vong nhân
Đúng vào tháng bảy ngày rằm
Cho về dương thế để thăm họ hàng
Để được hưởng cổ bàn bày biện
Của cháu con cúng kiến tiền nhân
Thôi thì đủ mọi thành phần
Từ quan chức đến thứ dân bình thường
Đều chuẩn bị lên đường rộn rịp
Lòng nôn nao cho kịp về nhà
Mỗi năm một dịp được tha
Cho nên tất cả hồn ma đều mừng
Cũng theo lệnh Diêm vương ban xuống
Cho âm binh , âm tướng biết rằng:
Nhân ngày xá tội vong nhân
Ta tha cho những thành phần hiền lương
Còn những loại theo phường Công sản
Như những tên Lê Duẩn ,Trường Chinh
Văn Đồng , Tố Hữu , Lénin. . . .
Bọn này gây tội tày đình khó dung
Tâm địa chúng vô cùng ác độc
Giết hại dần dân tộc Việt Nam
Cứ theo tội chúng đã làm
Phải đưa tất cả biệt giam suốt đời
Dù chúng có hết lời năn nỉ
Đừng xiêu long nhốt kỹ không tha
Tuy rằng chúng có thành ma
Nhưng ma của chúng vốn là ma lanh
Lạ chi Cộng sản vô thần
Là quân hại nước , hại dân đã từng
Lệnh ta trên dưới phải tuân
Nếu mà vi lệnh coi chừng ta cúp lương
Tú Lắc
Có thể bạn sẽ thích các bài viết

Có thể bạn sẽ thích các bài viết

Thằng Mõ là tập tuần san độc lập phát hành hàng tuần vào ngày Thứ Bảy. Những quan diểm và ý kiến đăng trên tuần san này không nhất thiết là quan diểm và ý kiến của nhà báo và/hoặc là người bảo trợ.

Bài đọc nhiều

Bài Mới

©2022 Mỏ Nam Cali. All Right Reserved.