Tuesday, May 14, 2024

Kiếp gà

Đăng bởi Editor Mo Nam Cali
0 bình luận
 
Có gáy cho to cũng kiếp gà
Quẩn quanh xó bếp trước sau nhà
Dế trùn chìm nổi ơn mưa móc
Thóc lúa vương rơi lượng hải hà
Còn tiếng khoe công la ó ọ!
Hết hơi cắt tiết chén khề khà!
Mỏ vàng long tíq đừng khoe nữa
Có gáy cho to cũng kiếp gà.
Tú Lắc
Có thể bạn sẽ thích các bài viết

Có thể bạn sẽ thích các bài viết

Thằng Mõ là tập tuần san độc lập phát hành hàng tuần vào ngày Thứ Bảy. Những quan diểm và ý kiến đăng trên tuần san này không nhất thiết là quan diểm và ý kiến của nhà báo và/hoặc là người bảo trợ.

Bài đọc nhiều

Bài Mới

©2022 Mỏ Nam Cali. All Right Reserved.