CHỮ ĐA

Đăng bởi Huy Nguyen
0 bình luận
Trên đời có lắm chữ đa
Nhẩm ra xem ố là là . . .tùm lum
Nói ra ngượng miệng đa dâm
Quí ông thừa máu ba lăm trong người
Những ai mồm chín , miệng mười
Nói nhiều ấy chính là người đa ngôn
Ôm đồm lắm việc , đa đoan
Ở đời xin chớ đa mang lắm điều
Đa thê là kẻ vợ nhiều
Buổi mai vợ cả , buổi chiều vợ hai
Nếu ai là khách đa tài
Coi chừng kẻo cái chữ tai cùng vần
Thói thường đa trá thương nhân
Bán ra non lạng , già cân mua vào
Nhà thơ đa số  đa sầu
Con tằm trả món nợ dâu trọn đời
Nghe lời mà chẳng tin lời
Tra đi vấn lại là người đa nghi
Truyện Tàu Tam quốc còn ghi
Đa mưu túc trí ai bì Khổng Minh
Xưa nay những kẻ đa tình
Tự mình làm khổ lấy mình mà thôi
Làm ăn mong được thảnh thơi
Những người thành thị hay thờ Tam đa
Hỏi thăm Nhà nước bên nhà
Đa nguyên , đa đảng có đa không nào
Hay là phải đợi “Knock out”?
Tú Lắc
Có thể bạn sẽ thích các bài viết

Có thể bạn sẽ thích các bài viết

Thằng Mõ là tập tuần san độc lập phát hành hàng tuần vào ngày Thứ Bảy. Những quan diểm và ý kiến đăng trên tuần san này không nhất thiết là quan diểm và ý kiến của nhà báo và/hoặc là người bảo trợ.

Bài đọc nhiều

Bài Mới

©2022 Mỏ Nam Cali. All Right Reserved. 

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More