CÁI TA

Đăng bởi Huy Nguyen
0 bình luận

Cái ta là cái chi chi

Mà sao thiên hạ mãi vì cái Ta

Cái Ta Pháp gọi “Le moi”

Cái “Le moi” ấy chẳng ra cái gì

Cái Ta sao quá nặng trì

Thế mà chưa chịu quẳng đi cho rồi

Người sinh ra dưới gầm trời

Dở hay đã có miệng đời khen chê

Cần chi mình phải tự khoe

Tự khoe khoang , một trò hề không hơn!

Hoa kia nếu có hương thơm

Tự nhiên có kẻ đi tìm đến hoa

Cho dù hoa khuất nẻo xa

Do mùi tỏa lan ra gọi mời

Thời nay khốn kẻ ngồi chơi

Rảnh rang nên cứ nước xơi tà ta

Họ bèn đem hết cái ta

Cho vào sách vở đưa ra chào hàng

Ngồi buồn lật thử dăm trang

Xem ra mắt đã thấy toàn cái Ta!

Bực mình vất sách ra xa

Bảo con nhặt lất để mà “xay-cô”

Cái ta thật chán thấy mồ

Thôi thì đem nó “Ri-xay-cô” là vừa

Tú Lắc
Có thể bạn sẽ thích các bài viết

Có thể bạn sẽ thích các bài viết

Thằng Mõ là tập tuần san độc lập phát hành hàng tuần vào ngày Thứ Bảy. Những quan diểm và ý kiến đăng trên tuần san này không nhất thiết là quan diểm và ý kiến của nhà báo và/hoặc là người bảo trợ.

Bài đọc nhiều

Bài Mới

©2022 Mỏ Nam Cali. All Right Reserved. 

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More